بازدید سر زده آقای عظیمی ، مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو از شرکت ایران خودرو فارس


: 430

بازدیدآقای عظیمی ، مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو از شرکت ایران خودرو فارس

در روز پنج شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، آقای عظيمی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو بصورت سر زده از سایت ایران خودرو فارس بصورت میدانی بازدید به عمل آوردند.در پایان این بازدید، ایشان طی نشستی که با حضور مدیر عامل و مدیران مجموعه ایران خودرو فارس و دفتر ساپکو برگزار گردید ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته در حوزه کیفیت، توجه به کیفیت و رفع موانع آن را در همه سطوح سازمان ضروری دانستند .ایشان ضمن بیان وضعیت صنایع دنیا در حوزه مدیریت هزینه، به هدف گذاری کاهش هزینه ۱۲ درصدی امسال اشاره نمودند و فرمودند کاهش هزینه در تمام امورات کوچک و بزرگ سازمان باید مورد توجه قرار گیرد و در پایان به اهمیت رعایت حقوق مشتری و توجه به نیازهای ایشان تاکید جدی نمودند و خواستار احترام به خواسته و نظرات مشتری شدند.