بازدید مدیرعامل محترم گروه صنعتی ایران خودرو از سایت ایران خودرو فارس


: 3349

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشیه بازدید از سایت ایران خودرو فارس، ضمن تاكید بر ایجاد تغییر در رویه ها و فرآیندها به سمت بهبود و توسعه، اظهار كرد: باید تفكر غیرقابل تغییر بودن از میان برداشته شود تا بتوانیم از طریق پیشنهادهای سطوح مختلف كاری به راهكارهای بهبود و در نهایت اصلاح روندها و توسعه فرآیندها دست یابیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشیه بازدید از سایت ایران خودرو فارس، ضمن تاكید بر ایجاد

تغییر در رویه ها و فرآیندها به سمت بهبود و توسعه، اظهار كرد: باید تفكر غیرقابل تغییر بودن از میان

برداشته شود تا بتوانیم از طریق پیشنهادهای سطوح مختلف كاری به راهكارهای بهبود و در نهایت اصلاح

روندها و توسعه فرآیندها دست یابیم.

علیمردان عظیمی افزود: افزایش ظرفیت های تولید، توسعه محصولات، ارتقای كیفیت و كاهش

بهای تمام شده تولید از جمله مواردی است كه باید سرلوحه فعالیت ها در تمامی سایت های تولیدی

ایران خودرو باشد.

عظیمی با بیان این که می توانیم با ارایه ایده های برتر با هم فکری نخبگان و متخصصان و شرکت های

دانش بنیان در مسیر حل مسایل و مشکلات سازمان گام برداریم، اظهار كرد: آمادگی داریم تا با

بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان، در كنار تجارب موجود در زمینه رفع موانع و مشكلات موجود

حركت كنیم.گفتنی است، مدیرعامل ایران خودرو فارس نیز در این بازدید از وضعیت تامین، تولید و

تحویل خودرو به مشتریان این سایت تولیدی گزارشی ارایه كرد.