استقرار کانکس خدمات رفاهی


: 3597

.استقرار کانکس خدمات رفاهی برای رانندگان حمل در ایران خودرو فارس

به نقل از روابط عمومی ایران خودرو فارس ،با تاکید مدیر عامل محترم  جناب آقای مهندس ملاکی بر نقش و اهمیت ناوگان لجستیک ایسیکو در تامین قطعه و ارائه خدمات به شرکت ایران خودرو فارس  و حفظ و ارزش این جایگاه ،از استقرار کانکس با امکانات رفاهی کامل (سیستم سرمایش ، گرمایشی ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی ،موکت اتاق ها و غیره...) خبر داد و افزود رانندگان محترم هیچ دغدغه ای در این خصوص نباید داشته باشند .یکی از دغدغه اصلی رانندگان نبود مکان خدماتی و رفاهی در این سایت بود که خوشبختانه با دستور مهندس ملاکی محقق شد.مدیر عامل ایران خودرو امیدوار است با همکاری شرکت ایسیکو بتواند امکانات رفاهی و خدماتی بیشتری به رانندگان محترم ارائه دهد.