رکورد تجاری سازی ۲۵۵ دستگاه خودرو در سایت فارس


: 7579

رکورد جدید در تجاری سازی خودرو

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو فارس، علی کریمی مدیر عامل سایت فارس در نشست شورای مدیران ضمن تقدیر از کارگران خط تولید که در این شرایط سخت جهاد گونه عمل میکنند، بیان داشت:  این سایت توانست با کارکنان و کارگران متعهد و سختکوش رکورد جدیدی را در تجاری سازی خودرو در ده ساله اخیر ثبت کند و تعداد خودروهای تکمیل شده و آماده عرضه شده به مشتریان را به عدد ۲۵۵برساند. وی با تاکید بر لزوم همکاری قطعه سازان با خودروسازان، اضافه کرد: با همکاری قطعه سازان و ارسال قطعه شاهد ادامه تسریع در ادامه روند تجاری سازی، شتاب بیشتر  در پاسخ به تقاضای مصرف کنندگان و کاهش التهاب های سوداگرایانه بازار خواهیم بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اراده پولادین کارگران خط تولید،  سایت فارس بتواند به تحقق میزان تولید پیش بینی شده در پایان سال جاری دست یابد.