طراحی و ساخت جیگ مدولاتور سایت اسکندریه در ایران خودرو فارس


: 4752

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو فارس، جیگ مدولاتور از نوع موبیس در سایت فارس طراحی و تولید شد.بنا به درخواست گروه صنعتی در راستای راه اندازی مجدد خودروی پارس در سایت اسکندریه عراق و لزوم بروز آوری تجهیزات آن با توجه به وجود سابقه ساخت این ابزار در سایت فارس و با هدف بومی سازی تولید، بهینه سازی ساخت، بهره گیری از توان فنی و مهندسی و تسریع در ساخت، این ابزار در سایت فارس طراحی و تولید و به سایت اسکندریه عراق ارسال شد.