ملاقات با آتش‌افروز

دوشنبه 30 بهمن 1396

شمع چیست و چه كاری در پيشرانه انجام می دهد؟ اين قطعه به‌ظاهر ساده و كوچك، كار مهمي انجام مي‌دهد؟ بسياري از ما ياد گرفته‌ايم كه شمع را با آچار باز كرده و خارج كنيم و پس از اين كه سرمان را به خاطر كثيفي الكترودهاي آن تكان داديم، دست‌به‌كار شويم و با يك سنبا...

ادامه مطلب
1