مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی پارسیان


: 7861

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند جهت شناسایی و رفع هر گونه ابهام نسبت به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی شرکت ایران خودرو فارس به آدرس های ذیل مراجعه نمایید.

http://www.parsianinsurance.ir/

http://www.parsianinsurance.ir/fa-IR/parsianinsurance/4844/page/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D9%86