بازدید اساتید و روسای دانشکده های دانشگاه صنعتی شیراز از سایت فارس


: 5277

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو فارس به منظور ایجاد ارتباطات علمی و تبادل تجارب علمی و پژوهشی دو جانبه و افزایش بهره وری، جمعی از روسای دانشکده های فنی دانشگاه صنعتی شیراز به همراه اعضای دفتر پل در سایت فارس حضور یافته و ضمن برگزاری نشستی صمیمانه با مدیر عامل و مدیران این سایت از خط تولید بازدید کردند. علی کریمی مدیر عامل سایت فارس ضمن خوشامدگویی به هیات بازدید کننده با تاکید بر اینکه وجود فاصله بین دانشگاه و تولید غیر قابل قبول است، اظهار کرد: این فاصله را باید از بین ببریم و یا حداقل کاهش دهیم. وی با بیان اینکه فقدان استراتژی صنعتی مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است، تصریح کرد: اساتید و دانشگاهها به عنوان گروه نخبه مرجع و مورد اعتماد در جامعه محسوب می شوند و می توانند در خصوص تدوین استراتژی صنعتی و مشکلات حوزه صنعت چاره اندیشی و نظریه پردازی و راه حل ارائه دهند. وی با تاکید بر اینکه دانشگاه بایستی نگاه خود را معطوف به سئوالات و نیازمندی های صنعت نماید و برای جامعه تولید علم کند، اضافه کرد: اگر علم تولید شده در دانشگاه به کار صنعت و جامعه نیاید، اساسا بی استفاده خواهد شد و رافع نیازهای بخش صنعت نخواهد بود. در ادامه دکتر خیامی مسئول دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه ضمن اشاره به سابقه و رزومه و تشریح ساختار دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز، بیان کرد: دانشگاه علاوه بر تربیت نیرو برای صنعت میتواند برای رفع مشکلات مشاوره دهد و راهبردهای جدید تولیدی را در اختیار صنعت بگذارد. وی با تاکید بر اینکه مکانیسم تامین مالی دانشگاهها معطوف به خروجی مناسب با تقاضای دانش شده است، خاطر نشان کرد: اگر دولت منابع مالی دانشگاه را با توجه به خروجی آن تامین نماید، انگیزه دانشگاه هم در تولید خروجی مورد نیاز جامعه بیشتر خواهد شد. تاکید بر ایجاد حلقه های واسط از منبع تولید آن به محل مصرف مبحث مهمی بود که توسط مهندس عمرانیان، رییس دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان صمت فارس در این نشست ایراد گردید. وی شرکتهای دانش بنیان را محل اصلی پروراندن ایده های فناورانه و تبدیل آنها به ثروت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم دانست و گفت: دولت با توجه به احاطه بر حوزه عمومی در بهبود ارتباط بخش تولید علم و بخش تقاضای علم، می تواند نقش سازنده ای ایفا کند. در پایان این نشست اساتید حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها ، ایده ها و زمینه های همکاری ممکن پرداختند.