سیستم هشدار کیفی ایراد و فرآیند در سایت فارس هوشمند شد


: 5332

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو فارس، فرآیند صدور هشدارهای کیفی نقش بسزایی در آگاهی بخشی و واکنش بهنگام سطوح مدیریتی سالن و واحدهای مسئول منشاء ایراد در نظام سیستم های کیفی دارد و فقدان یکپارچگی و ضعف در زیر ساخت های فناوری و اطلاعاتی فرآیندهای هشدارهای کیفی، موجب گردیده است تا این فرآیند عملا بصورت ناکارآمد اجرایی گردد. سایت فارس در راستای طرح تحول دیجیتالی با هدف هوشمند سازی فرآیند هشدار کیفی، اقدام به نیازسنجی، طراحی و ساخت سیستم ثبت و صدور و اطلاع رسانی هشدارهای کیفی نموده است. از مزیت های مهم این سیستم ، ارتباط یکپارچه اطلاعاتی آن با سیستم کنترل تولید، سیستم کدینگ ایرادات و سازندگان و لیست مواد و قطعات سیستم SAP و بانک فرایندهای مهندسی و ارتباط با سامانه هوشمند تشخیص ایستگاه منشاء ایرادات و سایر سیستم های حل مسئله همچون سیستم واکنش بهنگام فرآیند و قطعه و کنترل فرایند می باشد. این سیستم با فراهم آوردن رویت آنلاین ایرادات برای مسئولین منشاء امکان تعریف سد کیفی و اکشن و تکمیل چک لیست های سطح صفر آنالیز را بصورت آنلاین فراهم کرده و در صورت نیاز به آنالیز بیشتر امکان گردش ایرادات را در سایر تیم های حل مسئله و پروژه تا رسیدن به راه حل نهایی هموارمی نماید. اتصال به سامانه اطلاعاتی و انتشار در لحظه نتایج مطابق با هرم شاخص ها در داشبورد نمودارهای دیداری تحت وب از مزایای دیگر این سیستم می باشد. امید است با تلاش و همت کارکنان، تحقق حداکثری اهداف کیفی بیش از گذشته میسر گردد.