شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد قطعات یدکی ابزار باتریکار BOSCH به شرح فایل پیوست خریداری نماید . از این رو فروشندگان محترم مبلغ پیشنهادی خود را به صورت پاکت درب بسته حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1400/07/12 تحویل مدیریت حراست و یا به آدرس: شیراز، کیلومتر 4 بلوار ولایت، شرکت ایران خودرو فارس، کد پستی 8136879717 با پست دوقبضه ارسال نمایند.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :