شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود، شامل 4 مسیر مینی بوس را از طریق مناقصه به پیمانکار انفرادی یا گروهی واجد شرایط واگذار نماید.از این رو پیمانکاران میتوانند به آدرس: شیراز، کیلومتر 4 بلوار ولایت ، شرکت ایران خودرو فارس مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikfars.com قسمت مناقصه ها، اسناد مناقصه را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 991217 اعلام نمایند.شماره تماس 37418260 جهت کسب اطلاعات بیشتر معرفی میگردد.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :