شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد ضایعات غیر تولیدی خود را از قبیل: کارتن، نایلون ، فوم ، بشکه فلزی ، گالن پلاستیکی ، قطعات پلاستیکی و پالت چوبی را از طریق مزایده به فروش رساند. از این رو خریداران محترم می توانند از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 990528 به واحد حراست این شرکت واقع در شیراز - کیلومتر 4 بلوار ولایت - کارخانه ایران خودرو فارس مراجعه و ضمن مشاهده ضایعات و دریافت اسناد مزایده ، قیمت پیشنهادی خود را تسلیم نمایند.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :