با سلام و احترام
خواهشمند است مبلغ پیشنهادی خود در خصوص مزایده فروش ضایعات آهن و تعداد 01عدد پایه روشنایی بر اساس شرایط ذیل و مدارک پیوست ، را
حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه ، 98/07/04اعلام فرمایید. 

 


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :