شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد به منظور برنامه ریزی بهتر در جهت حفظ منافع شرکت ، ارتقاء خدمت رسانی به پرسنل و شناسایی بیمه گر مورد نظر ، قیمت بیمه نامه های مورد نیاز خود در طول سال را استعلام قیمت نموده و در پایان ضمن بررسی و مذاکره با شرکت های بیمه ای حائز شرایط ، اقدام به عقد قرارداد با آنها نماید. از این رو لازم است ضمن مطالعه شرایط به فایل پیوست  قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام نمایند.


نام و نام خانوادگی / نام شرکت :

پست الکترونیک :

تلفن همراه :