تولید ایران خودرو فارس به 80 دستگاه در روز رسید


: 777

شرکت ایران خودرو فارس موفق شد در خرداد ماه سال جاری با تولید روزانه 80 دستگاه خودرو پارس سال رکورد تولید را در کارنامه شش ساله خود ثبت کند. شرکت ایران خودرو فارس موفق شد در خرداد ماه سال جاری با تولید روزانه 80 دستگاه خودرو پارس سال رکورد تولید را در کارنامه شش ساله خود ثبت کند.

 این تولید به معنای افزایش سی درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. شرکت در سال پیش رو در کنار افزایش تیراژ تولید و ارتقای سطح کیفی محصول، تلاش خود را بر مبنای مشتری مداری ابعاد تازه ای خواهد بخشید. ایران خودرو فارس بخش مهمی از تولیدات خود را در مناطق جنوبی کشورمان عرضه می کند . لازم به ذکر است است تولید اسمی شرکت ایران خودرو فارس در سال 1393 به 30 دستگاه خودرو در روز رسیده بود.