تقدیر و تشکر از کارگران نمونه شرکت ایران خودرو فارس به مناسبت روز جهانی کار و کارگر


: 988

در مراسمی که بمناسبت روز جهانی کار و کارگر در محل سایت ایران خودروفارس از زحمات پرسنل محترم شرکت تقدیر بعمل آمد.