تقدیر و تشکرمدیریت محترم عامل از کارگران نمونه شرکت ایران خودرو فارس به مناسبت روز جهانی کار و کارگر


: 212

در مراسمی که بمناسبت روز جهانی کار و کارگر در محل سایت ایران خودروفارس برگزار گردید ،جناب آقای دکتر لهراسبی مدیر عامل و عضو هئیت مدیره ،ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر از زحمات پرسنل محترم شرکت تقدیر بعمل آوردند.