کسب هدف کیفیت دوستاره و رتبه نخست در بین تولید کنندگان محصول پژو پارس در مهرماه 96


: 1184

در راستای نیل به اهداف کلان ابلاغی گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت موفق گردید در مهرماه سال جاری ضمن کسب هدف 2 ستاره مطابق با برنامه گروه صنعتی ایران خودرو، در بین سایر سایت های تولید کننده محصول پژو پارس نیز رتبه نخست کیفیت را اخذ نماید. این موفقیت حاصل توجهات مدیریت محترم شرکت و تلاش و همدلی کارکنان و مسئولین واحدهای تولید، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت می باشد که با برنامه ریزی های ویژه صورت پذیرفته و تعریف و اجرای بیش از 30 پروژه بهبود کیفی محقق گردید.