افتتاح سالن جدید آدیت محصول سایت فارس


: 392

سالن جدید آدیت محصول سایت فارس با حضور جناب آقای دکتر لهراسبی، مدیریت محترم عامل و آقای مهندس صفایی قائم مقام مدیریت عامل و حضور مدیران و مسئولان شرکت افتتاح گردید
. در این مراسم که با سخنرانی مدیریت محترم عامل آغاز گردید، ایشان با بیان برخی از کمبود ها و امکانات محدود در توسعه توانمندیهای سایت، احداث این سالن را با امکانات موجود کاری بسیار ارزنده و مفید دانست و در پایان از عوامل پشتیبانی، مهندسی، تعمیرات و سایر مجریان تشکر و قدرانی نمودند. این سالن با امکاناتی همچون فضای بسیار مناسب جهت آدیت ( رشد 200% مساحت نسبت به سالن قدیم ) و توسعه فضای روشنایی ( افزایش 100% نسبت به سالن قدیم ) و ایجاد فضای اختصاصی اتاق کار و جلسات، ایجاد بافر نگهداری خودرو ها، احداث چاله کنترل استاندارد و ... احداث گردیده است، که امید است با تحقق این موضوع شاهد افزایش کیفیت بازرسی محصولات در حوزه آدیت محصول ( شاخص PSA ) و بازرسی ایدرو ( IDRO ) در راستای تحقق اهداف کیفی باشیم.