شروع پروژه استقرار سیستم های تولید ناب ikps در سایت فارس


: 1953

پروژه سیستم های تولید ناب IKPS با استقرار ابزارهای نظام آراستگی و کنترل مدیریت در شرکت ايران خودرو فارس کلید خورد. به گزارش اداره ارتباطات شرکت ایران خودرو فارس، جلسه آموزشی دو روزه ای با حضور نمایندگان اداره سیستم های تولید ایران خودرو، مدیرعامل، مربیان ، رابطین و نمایندگان حاضر از سطوح مدیریتی و کارکنان در سالن کنفرانس انکس اداری برگزار گردید. در این جلسه علی کریمی مدیر عامل سایت فارس ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای صورت گرفته به منظور برگزاری و برنامه ریزی اجرای سیستم تولید ناب در سایت ، بیان داشت: از سال گذشته سایت فارس تلاش های بسیاری را با کمک فناوری های دیجیتال به منظور ایجاد بستر نوآوری و ترویج روش های حل مسئله و تبدیل سازمان به یک ساختار توليدي و شرکتي ناب با هدف ترویج فعالیتهای کاهش هزینه و اتلاف ها، برتری در کیفیت و تحویل به موقع محصول با توان سرمایه های انسانی موجود در دستور کار خود قرار داده است. وی ضمن استقبال از برگزاری جلسات آموزشی و انجام تبادل نظرات فی مابین سایت فارس و سایت تهران، بیان کرد: امیدواریم اجراي سیستم تولید IKPS در سايت در کنار اقدامات هوشمند سازي، بتواند بیش از پیش بسترهای لازم تحقق نوآوری و بهبود مستمر و نیل به اهداف SQCDHrE و سازمانی سایت را فراهم نماید. در ادامه به منظور استقرار ابزارهای 5S و management control ، نمایندگان اعزامی ضمن بازدید از سایت و برگزاری جلسات آموزشی و Coach ، وضعیت اقدامات انجام گرفته در سایت را ارزیابی نموده و نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط نمایندگان سایت تهران در فاز اول نظام آراستگی حاکی از آن بود که سایت فارس در بدو شروع پروژه توانسته است صد در صد از فاز ۱ را بطور کامل محقق و اقدامات بسیار ارزنده ای را در زمینه استقرار و هوشمند سازی نظام آراستگی عملیاتی نماید . پاسخگویی به سوالات حاضرین در جلسه پایان بخش این جلسه آموزشی بود.