کسب رتبه نخست کیفیت در سال 97 برای دومین سال متوالی


: 55

شرکت ایران خودرو فارس در سال97 موفق به کسب رتبه نخست در شاخص های کیفیت برای دومین سال متوالی در بین سایر سایت های تولیدکننده محصول پژو پارس (فارس، خزر، کرمانشاه و سمنان) گردید،

به گزارش اداره ارتباطات این موفقیت که در جلسه خرداد ماه ستاد عالی کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو مطرح گردید، حاصل تلاش و همت پرسنل سخت کوش سایت فارس در راستای ارتقاء سطح کیفی محصول پژو پارس ودر نتیجه  افزایش رضایتمندی مشتری  می باشد.