کسب رتبه نخست کیفیت در سال 97 برای دومین سال متوالی


: 923

شرکت ایران خودرو فارس در سال97 موفق به کسب رتبه نخست در شاخص های کیفیت برای دومین سال متوالی در بین سایر سایت های تولیدکننده محصول پژو پارس (فارس، خزر، کرمانشاه و سمنان) گردید،

به گزارش اداره ارتباطات این موفقیت که در جلسه خرداد ماه ستاد عالی کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو مطرح گردید، حاصل تلاش و همت پرسنل سخت کوش سایت فارس در راستای ارتقاء سطح کیفی محصول پژو پارس ودر نتیجه  افزایش رضایتمندی مشتری  می باشد.