طرح ملی کنترل فشار خون در ایران خودرو فارس اجرایی شد


: 2850

به گزارش روابط عمومی شرکت ایران خودرو فارس با توجه به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بسیج ملی کنترل فشار خون، به منظور پایش سلامت کارکنان شرکت با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز بهداشت شهدای والفجر شهرستان شیراز و استقرار عوامل اجرایی این طرح در سایت، طرح ملی کنترل فشار خون در شرکت ایران خودرو فارس اجرایی شد. مهندس کریمی، مدیر عامل ایران خودرو فارس در حاشیه اجرایی شدن این طرح ملی با بیان اینکه فشار خون بالا از جمله مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت مردم و اصلی ترین عامل مرگ و میر در جهان و ایران است، اضافه کرد: جهت تسهیل و تسریع کارکنان در اندازه گیری فشار خون، بر آن شدیم تا این طرح ملی را در شرکت اجرایی نموده و نتایج آن را در پرونده سلامت الکترونیک کارکنان ثبت نماییم.وی همچنین از درمان افرادی که مطابق نتایج حاصله نیاز به مراقبت دارند، خبر داد