مدیر عامل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس علی کریمی

 

تحصیلات دانشگاهی و گواهینامه های حرفه ای:

 • لیسانس مدیریت صنعتی
 • فوق لیسانس رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- شبکه های کامپیوتری
 • گواهینامه حرفه ای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000  (ساختار و مستند سازی)-موسسه توف آلمان (TUV)
 • گواهینامه حرفه ای در زمینه ارگونومی (Professional Certificate Ergonomic)-دانشگاه Lula سوئد
 • گواهینامه حرفه ای سخت افزار کامپیوتر –مجتمع فنی تهران وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • شبیه سازی با نرم افزار Enterprise Dynamic  شرکت In control  هلند 
 • تربیت ارزیاب مدل تعالی سازمانی (EFQM 2010)از سازمان بهره وری و تعالی سازمانی
 • گواهینامه بین المللی طراحی و مدیریت تجهیزات مراکز داده (CDFOM)از شرکت api-هلند
 • گواهینامه ارزیاب جایزه ملی کیفیت بر مبنای منطق رادار 2010

تجربیات کارشناسی /سرپرستی و مدیریتی:

 • مسئولیت تعریف، نظارت و آنالیز پروژه های مرتبط با سیستم مانیتورینگ و کنترل فرایند ،ارائه راهکار و نهایی سازی نیازمندی های واحد های مرتبط با سیستم IT  خطوط تولیدی
 • مسئولیت تهیه برنامه استراتژیک واحد مهندسی فرایند شرکت ایران خودرو با نگرش BSC (Balanced Score card)
 • طرح ریزی واحد های صنعتی و ستادی /طراحی سایت پلان تولیدی
 • مسئولیت مستند سازی و ممیزی مدیریت کیفیت ایزو و ارزیابی EFQM و INQA  در شرکت ایران خودرو سرنگ هلال ایران
 • مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل تولید واحد تولیدی سها /مسئول اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مدیریت کیفیت ISO
 • مدیر پروژه و مشاور احداث مراکز داده (Data Center)
 • اجرای تحقیقات در خصوص Car Connected و IOT ، I4.0 در کارخانجات تولیدی

سوابق آموزشی و مهارت فنی و تخصصی

مدیریتی /سیستمی

 • برنامه ریزی و کنترل تولید، تهیه طرح تجاری (Business Plan)، تدوین استراتژی بر مبنای BSC و سیستم هوشین کانری
 • تجزیه و تحلیل سیستم بر اساس FMEA –فرایند کنترل آماری (SPC)- بررسی و آنالیز محیط های صنعتی و اداری از لحاظ ارگونومی
 • ممیزی داخلی مدیریت کیفیت (ISO)- ارزیابی مدیریت کیفیت (مدل EFQM  و INQA)-استقرار سیستم جایزه ملی کیفیت
 • استقرار سیستم مدیریت دانش –تعیین شاخص های مدیریت فرایند HSE
 • استقرار سیستم MES  و مطالعات مربوط به انتخاب نرم افزار ERP – آشنایی با استاندارد های بین المللی مرتبط با فن آوری اطلاعات از جمله – ISO 2000- (ISMS)ISO/IEC 27000  و...

کامپیوتر

 • بانک های اطلاعاتی-برنامه نویسی –شبکه های کامپیوتری -  نرم افزار شبیه سازی Enterprise Dynamic – طراحی و مدیریت پروژه مراکز داده – ITIL – مهندسی شبکه –CCNA  و CCNP

تجربیات تدریس :

 • سیستم هوشین کانری و تدوین و جاری سازی استراتژی سازمانی– مقدمه ای برERP   
 • سیستم های کنترل تولیدمکانیزه،شبیه سازی کامپیوتری،سیستم لجستیک و تولید (نرم افزار ED-ARENA)