شرکت ایران خودرو فارس در نظر دارد مقدار حدود 30 تن ضایعات فلزی را از طریق مزایده به فروش رساند. از این رو خریداران محترم میتوانند تا ساعت 15 عصر روز چهارشنبه مورخه 18/07/97 در ساعات اداری به واحد بازرگانی این شرکت مراجعه و ضمن مشاهده ضایعات و دریافت اسناد مزایده،قیمت پیشنهادی خود را تسلیم نمایند.

شماره تماس واحد بازرگانی: 37418260